Inleiding

Onder unix is het jaren lang de gewoonte geweest dat een groot gedeelte van de tools als C source verspreid werd. Iedere systeembeheerder kon dan voor zijn omgeving deze source om zetten in werkende programma's.

Dit laatste geld ook voor de moderne commercieele unix varianten zoals Solaris en HP-UX. Deze unix versies leveren een complete set van unix tools af die goed bruikbaar zijn. Toch wil je onder omstandigheden gebruik maken van bijvoorbeeld de Public domain tools (o.a. gnu). Vaak is dan het makelijkste om deze zelf te compileren.

Alleen onder linux is de situatie vaak anders. De linux distributies bestaan uit de linux kernels en een complete set aan Public domain tools. Voor de overige tools geld vaak dat ze als nog in een van de vele contributed sites in de native packege formaat van de distributie te downloaden zijn.

Toch moeten deze packages ook ooit aangemaakt worden dus het blijft nodig dat mensen zelf software compileren.

In dit verhaal wil ik een beschrijving geven van de benodigde tools, wat ze doen en hoe je ze moet gebruiken. Met behulp hiervan moet het mogenlijk zijn om zelf dit proces uit te voeren.

Dit alles zal uitgelegt worden aan het historische hello algoritme zoals beschreven in "The C Programming Language" van ""B. W. Kernighan and D. M. Ritchieen later ook nog uitgewerkt in gnu hello.