Standpunt over diverse browsers

W3C

De w3c is het commitee dat de standaards voor html op stelt. Deze documenten zijn zo veel mogenlijk geschreven volgens de
html 4.0 standaard zoals gepubliceerd door het w3c.

Netscape

Netscape is een van de browsers die geschikt is voor diverse operating systemen. Netscape is gebruikt als test browser voor een deze pagina's.

Opera

Opera is een andere vrije browser voor diverse opering systemen. Helaas heb ik niet getest met opera. Maar mochten er problemen zijn dan zal ik proberen die te verhelpen.

Lynx

Lynx is een text browser voor html. Deze browser heeft geen support voor grafische functionaliteiten. Hij is echter wel onder bijna alle omstandigheden bruikbaar. De functionaliteit die lynx heeft is getest met deze pagina.

Internet explorer

De
internet explorer is de browser van microsoft. Helaas voldoet hij niet aan de speceficaties. Voor problemen met de internet explorer verwijs ik dan ook door naar microsoft.

Marcel Nijenhof
marceln@xs4all.nl